Luyện Phát Âm Giọng Mỹ Trong 2 Phút (Phần 15) – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Bí quyết học tiếng Anh

  Luyện Phát Âm Giọng Mỹ Trong 2 Phút (Phần 15)

  Các video này sẽ giúp bạn luyện được cách phát âm giọng Mỹ. Bạn chỉ mất 2 phút để xem cho mỗi video. Luyện tập nhiều lần cho đến khi thuần thục. Sau đó hãy áp dụng vào thực tế càng nhiều càng tốt.

  How To Pronounce: Auxiliary Verbs in Everyday Speech

  How To Pronounce: Falling Intonation

  How To Pronounce: Contrastive Stress