Quyền lợi của học viên – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Quyền lợi của học viên

  Quyền lợi của học viên

  Đến với Trung tâm Anh ngữ New York, học viên sẽ được các quyền lợi sau:

  • Miễn phí học bù khi nghỉ học có phép
  • Miễn phí học kèm khi không theo kịp bài trong lớp
  • Miễn phí học lại khi chưa đủ điểm lên lớp
  • Miễn phí học song song 2 lớp cùng trình độ
  • Miễn phí bảo lưu học phí trong 1 tháng