Đội ngũ giảng viên – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Đội ngũ giảng viên

  Đội ngũ giảng viên

  Toàn bộ giáo viên Quick Reaction đều là cử nhân tiếng Anh hoặc tương đương. Họ phải trải qua quá trình tuyển dụng và huấn luyện sau:

  1. Kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng bài thi 200 câu.

  2. Phỏng vấn bằng tiếng Anh để kiểm tra chất giọng chuẩn và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

  3. Được huấn luyện ít nhất 100 giờ trước khi dạy lớp đầu tiên.

  4. Giảng dạy ít nhất 1,000 giờ trước khi được nhận làm giáo viên full-time.

  Giáo viên Quick Reaction được huấn luyện kỹ lưỡng về phương pháp Quick Reaction. Họ thấu hiểu những trở ngại của học viên người lớn khi học tiếng Anh, và sẽ giúp học viên đạt được thành công một cách dễ dàng.

  Ms. Đồng Thị Phương Thảo
  Mr. Marvin Roemmelt
  Mr. Dave Keramaker
  Mr. Murray Marcopoulos
  Mr. Alan Hughes
  Mr. Nguyễn Trọng Khoa
  Ms. Đỗ Thị Kim Hằng
  Ms. Nguyễn Thị Ngọc
  Ms. Nguyễn Kiều Oanh
  Ms. Nguyễn Thị Thùy Vân
  Ms. Ngô Thị Ngọc Linh
  Ms. Nguyễn Thị Thu Vân
  Ms. Đào Thị Nguyệt
  Ms. Võ Kim Ngân
  Ms. Hồ Thị Thảo Nguyên
  Mr. Phạm Vũ Nhật Cường