Nội quy học tập – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Nội quy học tập

  Nội quy học tập

  Để đạt được kết quả học tập tối ưu tại trường Anh ngữ New York, học viên cần tuân thủ những quy định sau:

  • Đi học và làm bài tập mỗi ngày.
  • Chỉ nghỉ học trong những trường hợp bất khả kháng, và phải xin phép chủ nhiệm lớp.
  • Nếu nghỉ học quá 3 buổi sẽ phải ngưng lớp.
  • Nếu thiếu liên tục 3 bài tập sẽ phải ngưng lớp.
  • Học viên ngưng lớp sẽ được học lại khi có lớp mới khai giảng.

  Việc kiểm soát chất lượng học tập sẽ do 3 bộ phận đảm nhiệm: giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm lớp, giáo viên chấm bài. Họ là những người giúp học viên duy trì quyết tâm học tiếng Anh và đạt được tiến bộ mỗi ngày.