Phương pháp Quick Reaction – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Phương pháp Quick Reaction

  Phương pháp Quick Reaction

  Phương pháp Quick Reaction (hay còn gọi là phương pháp PHẢN ỨNG NHANH) là phương pháp học tiếng Anh dựa trên các nghiên cứu tiên tiến về luật ghi nhớ của não bộ, giúp học viên nhớ bài ngay tại lớp, phản ứng nhanh nhạy trong giao tiếp tiếng Anh. Việc học tiếng Anh trở nên hết sức dễ dàng.

  Cách học từ vựng

  • Học toàn bộ từ vựng qua hình ảnh, kể cả những từ trừu tượng ở những lớp cao.
  • Giúp học viên nhớ 100% từ vựng ngay tại lớp.

  Cách học phát âm

  • Học các nguyên tắc phát âm giọng Mỹ.
  • Chú trọng luật nối âm nối chữ (Liaisons) và ngữ điệu (Intonation).
  • Giúp học viên phát âm chuẩn, tự tin nói tiếng Anh.

  Cách học văn phạm

  • Toàn bộ các điểm văn phạm phức tạp của tiếng Anh sẽ được hệ thống hóa theo sơ đồ. Giúp học viên ghi nhớ và sử dụng chính xác.
  • Mỗi điểm văn phạm đều được ứng dụng để luyện tập nghe-nói.

  Cách học speaking

  • Học speaking với hàng trăm chủ đề trong giao tiếp hàng ngày, thông qua bài đàm thoại chuẩn (Standard conversation).
  • Học viên có thể ứng dụng để nói theo ý mình qua các bài Developing conversation.

  Cách học listening

  • Học viên học tiếng Anh giao tiếp được luyện nghe các bài đàm thoại qua audio, video, bài hát tiếng Anh.
  • Sau phần luyện nghe, học viên được thực hành nói lại các bài đàm thoại ngay tại lớp.