Luyện Phát Âm Giọng Mỹ Trong 2 Phút (Phần 14) – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Bí quyết học tiếng Anh

  Luyện Phát Âm Giọng Mỹ Trong 2 Phút (Phần 14)

  Các video này sẽ giúp bạn luyện được cách phát âm giọng Mỹ. Bạn chỉ mất 2 phút để xem cho mỗi video. Luyện tập nhiều lần cho đến khi thuần thục. Sau đó hãy áp dụng vào thực tế càng nhiều càng tốt.

  How to Pronounce: Word Stress – Numbers and Abbreviations

  How to Pronounce: Word Stress – Place Names in the United States

  How to Pronounce: Verbs in Everyday Speech