English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 61 đến 66) – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Bí quyết học tiếng Anh

  English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 61 đến 66)

  Bạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc? Bạn đang tìm việc. Đây là chuỗi video dành cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn học và thành công trong môi trường công việc có sử dụng tiếng Anh.

  Job offers – 61 – English at Work shows you how to offer and accept a job

  Announcing your decision – 62 – English at Work gives you the words

  Tom’s tantrum – 63 – Language to persuade someone to change their mind – English At Work

  Getting down to business – 64 – English at Work gets you working

  Changing your mind – 65 – English at Work helps you explain

  The wedding! – 66 – English at Work is getting hitched