English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 16 đến 20) – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Bí quyết học tiếng Anh

  English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 16 đến 20)

  Bạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc? Bạn đang tìm việc. Đây là chuỗi video dành cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn học và thành công trong môi trường công việc có sử dụng tiếng Anh.

  Politely refusing something – 16 – English at Work helps you make polite refusals

  Placing an order – 17 – English at Work makes placing your order easy

  Writing an email – 18 – English at Work has the words for perfect emails

  Explaining a misunderstanding – 19 – English at Work helps you explain a mix-up

  Setting an agenda – 20 – English at Work sets the meeting agenda