English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 11 đến 15) – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Bí quyết học tiếng Anh

  English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 11 đến 15)

  Bạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc? Bạn đang tìm việc. Đây là chuỗi video dành cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn học và thành công trong môi trường công việc có sử dụng tiếng Anh.

  Working long hours? – 11 – English at Work gives you the language

  Opening a presentation – 12 – English at Work helps you start the right way

  Making a pitch – 13 – English at Work gets your pitch perfect

  Giving feedback – 14 – English at Work shows you how

  Talking on the phone – 15 – English at Work has the top tips for you