English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 1 đến 5) – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Bí quyết học tiếng Anh

  English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 1 đến 5)

  Bạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc? Bạn đang tìm việc. Đây là chuỗi video dành cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn học và thành công trong môi trường công việc có sử dụng tiếng Anh.

   

  How to prepare for an interview – 01 – English at Work has the answers

  Answering interview questions – 02 – English at Work helps.

  Making suggestions is easy – 03 – English at Work shows you how

  Introduce yourself and make some friends – 04 – English at Work

  Make polite requests – 05 – English at Work would like you to watch