English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 56 đến 60) – Anh ngữ New York
Đóng
 • vi
 • Bí quyết học tiếng Anh

  English At Work: 66 video dạy tiếng Anh công sở (video 56 đến 60)

  Bạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc? Bạn đang tìm việc. Đây là chuỗi video dành cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn học và thành công trong môi trường công việc có sử dụng tiếng Anh.

  Setting priorities – 56 – English at Work gets you organised

  Booking a venue – 57 – English at Work books the room

  Get it done quickly – 58 – English at Work gets you on track

  Presenting a new product – 59 – English at Work launches your business

  Getting the sack – 60 – English at Work covers the language of being fired